Osim EU projekata koji su omogućili međunarodno povezivanje i umrežavanje, u aktivnosti su od početka uključeni pojedinci iz više europskih centara – od Scifablab, Vulca – European Program do Fab City Global Initiative. Zahvaljujući Tomas Diez iz Fab Lab Barcelona koji nas je uključio u FabCity inicijativu dobili smo ideju stvaranja samodostatnih prostora udaljenih područja. Matias Verderau iz Lichen Innovación Social prva je osoba s kojom je podijeljena ideja stvaranja centra na otoku koji je i danas uključen u provedbu. Bojan Baletić, trenutni dekan Arhitektonskog fakulteta, u početku rezerviran, ali pojavom inicijative New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together, koja je na tragu većine uporišta Adriatic GreenLab, aktivnije se uključuje u ovu inicijativu.
Ovim putem želimo se zahvaliti svim uključenim pojedincima koji su doprinijeli razvoju i realizaciji ove inicijative.