PopUp FabLab @ KvartArt Zadar

KvartArt je inicijativa Grada Zadra s ciljem promocije kreativnih aktivnosti u Zadru. Nakon što je Fablab organizirao STE[A]M tjedan u Zadru, predstavnici grada Zadra su nas pozvali na njihovo događanje, a FabLab se s rado odazvao. Godišnje KvartArt događanje je nastalo su s idejom da se ujedine različite kreativne i obrazovne aktivnosti za mlade u Zadru i pokažu njihove aktivnosti što širem krugu zainteresiranih.

U sklopu KvartArt događanja članovi FabLaba su za Zadar pripremili različite radionice, a svi zainteresirani moći će se upoznati s osnovama digitalne fabrikacije i otkriti užitak suvremene makers kulture, koristeći različite alate i tehnike, a posebno ćemo pokazati i VR tehnologiju.

STEAM tjedan i nakon toga KvartArt započeli su intenzivnu suradnju sa Gradom Zadrom i udrugama u Zadru koje su dovele do novih inicijativa. Od organizacije Makers Week Zadar aktivnosti, preko uključivanja Grada Zadra u EU projekt, te u Fab City Globalnu inicijativu i Adriatic GreenLab inicijativu.