PopUp FabLab @ Media Mediterranea Pula

Media Meditarranea u Puli, je festival u organizaciji lokalne udruga Metamedij i još je jedno događanje gdje FabLab sudjeluje sa svojim radionicama. Ovo događanje organizira se u centru Pule u neposrednoj blizini rive, i amfiteatra u Puli.

U sklopu Media Mediterranea članovi FabLaba pripremili su nekoliko radionica, a svi zainteresirani mogli su se upoznati s osnovama digitalne fabrikacije i otkriti užitak suvremene makers kulture, koristeći različite alate i tehnike.