PopUp FabLab @ Projekt Ilica Q’Art

Projekt Ilica – Q ‘Art je inicijativa obnove sadržaja i života u glavnoj ulici u gradu Zagrebu. Godišnje Q’Art događanje i Projekt Ilica nastali su s idejom da se ujedine različite kreativne aktivnosti i inicijative koncentrirane u gradskoj zoni čija je arterija Ilica. Poznata kao glavna ulica u gradu, Ilica je nažalost kroz desetljeća postala pusta, sa sve manje sadržaja, posebno u dijelu od Frankopanske, ili Britanskog trga pa prema zapadu.

U sklopu Projekt Ilica članovi FabLaba pripremili su različiti radionički program, a svi zainteresirani moći će se upoznati s osnovama digitalne fabrikacije i otkriti užitak suvremene makers kulture, koristeći različite alate i tehnike.

Prelaskom u novi prostor, u Ilici 69, udruga Fabalab postala je aktivni sudionik ovih aktivnosti.