Udruga je u prethodnom razdoblju provodila različite aktivnosti u okviru svojih misija, od različitih vlastitih događanja, sudjelovanja na drugim događanjima širom HR i EU. Nadalje tu su i aktivnosti kroz nacionalne i posebno međunarodne projekte, koji su omogućili stjecanje iskustava i vještina, ali i umrežavanja različitih dionika. Također smo inicijatori, ali i podržavamo različite inicijative koje naši partneri pokreću. Sve to stvorilo je pozitivnu sliku i udruga je prepoznata kao aktivni dionik suvremenih trendova digitalne transformacije društva.

Sve to nas je dovelo u poziciju da dio svojih aktivnosti usmjerimo u smjeru lokalnih uprava, s ciljem širenja i transfera naših iskustava i filozofija na druga područja. Poseban interes udruge predstavlja izazov uključivost pojedinaca i zajednica, jer vještine kojima vladamo mogu ne samo doprinijeti boljitku, već i povećati razlike među ljudima. Iz tog razloga doprinos javnim politikama postaje u posljednje vrijeme jedan od važnih smjerova naše misije i naša dužnost.

To su prepoznali i dionici na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Iz tog razloga uključeni smo u referentnu skupinu SC6 na nacionanoj razini, te radnu grupu pri Europoskoj komisiji DG Grow, s ciljem formiranja doprinosa kreativnih i kulturnih industrija europskoj gospodarskoj strategiji 2030.

  1. Nacionalna Referentna skupina za Uključiva, inovativna i promišljena društva (SC6), od 2017.
  2. EU DG Grow, Dialogue with creative industries, od 2019.

Više o našim aktivnostima u smjeru javnih politika i inicijativama pogledajte pod Digitalna transformacija i objavama vezanim za javne politike.