Erasmus program razmjena je poznat širom EU. Iako Fablab u budućnosti planira i vlastite prijave, za sada smo uključeni kao partneri u veći broj prijava, od kojih su neke i odobrene.

Više informacija o projektu možete pronaći na stranicama pojedinih Erasmus projekata, a informacije koje bi mogle biti zanimljive našim članovima, koji se mogu prijaviti i za sudjelovanje.