Udruga je jednu od svojih prvih suradnji ostvarila sa tvrtkom Ultimaker, proizvođačem Ultimaker 3D printera. Suradnja će se odvijati kroz organizaciju susreta korisnika Ultimaker 3D printera, koji su nabavljeni u suradnji sa FabLab udrugom, organiziranja tematskih radionica za korisnike Ultimaker 3D printera, pomoći u korištenju printera, rješavanju problema, pomoći u komunikaciji sa proizvođačem i sl.

Pozivamo i sve postojeće korisnike Ultimaker 3D printera u Hrvatskoj da nam se jave radi razmjene iskustava i suradnje, a za nabavku printer slobodno se obratite nama direktno ili tvrtki WizArt d.o.o. koja je službeni zastupnik Ultimaker proizvoda u Hrvatskoj i Sloveniji, i s kojom je dogovorena suradnja za članove udruge.

UM2