Javne politike

Od 2017. Udruga je kroz svoje članove uključena u radnu skupinu na nacionalnoj razini Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva (SC6). Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je Referentne skupine kao važan dio nacionalnog sustava podrške provedbi Obzora 2020. u Hrvatskoj, a koji je dosad nedostajao. Referentne skupine se imenuju kao savjetodavna tijela. Njihova je uloga pružanje podrške članovim Programskog odbora za SC6 u vidu davanja očitovanja i mišljenja na dokumente vezane za Obzor 2020., uključujući relevantni Radni program, ali i drugih dokumenata u kojima se od RH traži stajalište ili očitovanje po pojedinim pitanjima vezanima za istraživanje, razvoj i inovacije u područjima u okviru ove konfiguracije.

Na EU razini Europska komisija uspostavila je dijalog s predstavnicima kulturne i kreativne industrije u kontekstu obnovljene Strategije europske industrijske politike donesene 2017. Cilj dijaloga bio bi utvrditi potrebe politike i poduprijeti sveobuhvatan okvir za kulturne i kulturne kreativne industrije u okviru strategije industrijske politike i šire vizije industrije sutrašnjice. Krajem 2018. predstavnik FabLab-a pozvan je u radnu skupinu s ciljem izrade strateškog dokumenta o doprinosu kreativnih i kulturnih industrija gospodarskoj strategiji EU 2030.