Trenutno pregledavate Kratak pregled projekta Virtualna umjetnost i kultura

Kratak pregled projekta Virtualna umjetnost i kultura

  • Autor objave:
  • Objava objavljena:11/04/2022
  • Kategorija objave:VUK

Projekt Virtualna umjetnost i kultura kroz 2021. i 2022. godinu u svoje je djelovanje uključio više od 600 učenika osnovnih škola diljem Hrvatske kroz 53 online radionice. U provedbi naših radionica i aktivnosti sudjelovali su i podržali nas nastavnici, osoblje i učenici 22 osnovne škole iz 18 mjesta u sveukupno 10 županija Republike Hrvatske.

Radionice su bile koncipirane kroz 4 ciklusa: Zvuk, Voda – zemlja – zrak, Kriptografija i Forum Teatar. U sklopu ciklusa Zvuk, Voda – zemlja – zrak i Kriptografija snimljeno je 10 video radionica, a u Forum Teatru snimljene su dvije edukativne predstave, “Likovi plesača” i “Pokretalo i prometalo – Zagrebački tramvaj”.

Predstave i više informacija o projektu i radionicama možete pronaći na YouTube profilu te na našoj web stranici. Nadamo se da će Vam radionice i predstave biti zabavne i korisne te da ćete se i sami okušati u zaigranim eksperimentima 🙂

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost udruge HERMES.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr