Misija

FabLab, kao jedna iz globalne mreže (fablabs.io) sličnih organizacija, provodi različite aktivnosti, u okviru događanja koje samostalno organizira ili ih promovira ili sudjeluje na njima. Od osnutka bile su jasne tri odvojene smjera djelovanja unutar okvira kojih provodimo aktivnosti, iako se one međusobno preklapaju i nadopunjuju:

  • Obrazovanje – (R)evolucija obrazovanja – usmjeren prema temi obrazovanja, s naglaskom na mladu populaciju, ali sa aktivnostima za sve dobne skupine, približavnajem suvremenih tehnologija digitalne proizvodnje i makers kulture s ciljem unapređenja STE[A]M vještina kroz projektno promišljanje
    • Stvori u školi – posebna inicijativa od 2013. s fokusom na osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje, ali i povezivanje tri razine edukacije mladih kroz zajednički rad s jakim naglaskom na društvenu inovaciju uključivanja mladih. U okviru ove inicijative provodi se inicijative stvaranje kreativnih laboratorija u okviru osnovnih škola, kao dijela lokalnih zajednica.
  • Zajednice – Pruži ruku – usmjeren osnaživanju lokalnih zajednica kroz nove tehnologije, s posebnim naglaskom na  osobe s specifičnim potrebama, kojima se uz pomoć novih tehnologija može pomoći u njihovom osnaživanju i doprinosu društvu.
  • Poduzetništvo – Djeluj lokalno idi globalno – usmjeren prema razvoju poduzetničkog mentaliteta i inovativnih rješenja inspiriranih lokalnim kontektstom, ali i globalnom ambicijom.

Tijekom posljednjih godina, naše aktivnosti prepoznate su prevenstveno na EU razini, ali i nacionalnoj, tako da je četvrti smjer namijenjen politikama:

  • Politike i uprava – Digitalna transformacija – fokusiran je na lokalne, nacionalne, ali i kreatore politika EU kako bi im pomogla da razumiju potencijal, utjecaj i mogući smjer trendova prema boljem društvu.

Svi zainteresirani pozvani su pružiti nam potporu u gore navedenim aktivnostima, predložiti aktivnosti u okviru navedenih misija!