Djeluj lokalno idi globalno

Treću misiju predstavlja razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja, odnosno provjera ideja i njihovo dovođenje do prototipa ili proizvoda. Ideja predstavlja onu vrijednost koju suvremeno društvo vrednuje, ali tek kada je prepoznata. Uloga udruge je pomoći u ostvarivanju takvih ideja pojedinaca i grupa, a dodatnu vrijednost predstavlja i razmjena iskustava s drugim članovima različitih profesija. Inspirirana lokalnim okruženjem, rješenja mogu biti zanimljiva i ponuđena globalno.