(R)evolucija obrazovanja

(R)evolucija obrazovanja osnovna je misija naše udruge koja je proizašla iz inicijative Make @ School (Stvori u školi), s ciljem poticanja kreativnosti i produktivnog načina razmišljanja djece u osnovnim školama. Također, dio je globalne inicijative Fablab@School.

U okvirima te inicijative, kao mali pilot projekt, posjećujemo osnovne škole koje pokažu interes, te djeci približavamo suvremene tehnologije koje im mogu omogućiti stvaranje njihovih ideja, približavanje STEAM vještina kroz Desing Thinking metodologiju rada.

Sve ove aktivnosti dio su naše prve i osnovne misije vezane uz transformaciju obrazovanja i našeg doprinosa u spoznaji drugačijeg načina učenja. Sve to je rezultiralo aktivnostima u školama, knjižnicama, ali i radu na projektima kao što su FabLabNet ili DOIT Europe, te međunarodnim grupama, kao što su Innovation in Education, te mrežama kao što su European Schools of Makers ili FabLearn.

Do sada smo posjetili više desetak škola, a neke od njih smo uključili i u naše projekte. Više o posjetima školama i njihovom uključivanju u projekte moći će se pronaći na ostalim stranicama i objavama.