Pruži ruku

Drugu važnu misiju predstavlja uključivanje građana i zajednica.

Kao dio globalne inicijative eNabling the Future FabLab se uključio i vlastitim projektima koji su usmjereni osobama s posebnim potrebama i drugim ljudima u lokalnoj zajednici. U suradnji sa svojim članovima FabLab razvija projekte za grupe korisnika.

Do sada je ostvarena suradnja sa Savezom distrofičara, bolnicom Goljak, Centrom za autizam u Splitu,  Udrugom za autizam Zagreb, udrugom Ozana, a ovo je tek početak posebnih suradnji.

Zaokružena je priča vezana uz štičenicu Centra za autizam u Splitu, Gabijele Jonjić, koja je pod vodstvom likovne umjetnice Ane Elizabet, izradila crtež “letećeg vozila”, a u suradnji sa FabLabom izrađen je prototip vozila koje je kasnije dorađeno i predstavljeno na izložbi.