aktivnosti,  projekti

MyMachine u Hrvatskoj | MyMachine in Croatia

Nakon nekoliko mjeseci dogovora, 9.11. održati će se sastanak sa g. Piet Grymonprez, suosnivačem projekta My Machine Global s ciljem da u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, ovaj projekt dovedemo u Hrvatsku.

Arhitektonski fakultet, kroz svoje aktivnosit s djecom i FabLab, kroz vastite aktivnosti, u posljednjih par godina vode u smjeru povezivanja osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske razine obrazovanja u kojima učenici i studenti međusobno surađuju na projektima koji unapređuju STEAM vještine.

Kako My Machine projekt za cilj ima upravo takvu vrstu projekata odlučili smo se povezati s ciljem još uspiješnijeg rada sa učenicima i studentima na sličnim projektima. Više o My Machine na ovoj poveznici.

mymachineglobal

After few months of talks, on 9th November we have meeting with Mr. Piet Grymonprez, co-founder of My Machine Global project with goal to establish in cooperation with Faculty of Architecture University of Zagreb, MyMachine Croatia. 

Both, Faculty of Architecture, with their activities for kids and FabLab, with activities over last few years oriented to connecting elementary, secondary and university level of education where pupils and students cooperate on projects which improve STEAM skills.

Since MyMachine objectives are also such type of projects we decide to connect with goal to improve our work with schools on similar projects. More about My Machine Global on this link.