O udruzi

FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije, osnovana je 1. ožujka 2013. u Zagrebu, nakon više od godinu dana dogovaranja njenih triju suosnivača, Hrvoja Petrovića, člana, Saše Relića, člana i Roberta Vdovića, predsjednika. Fablab je prva takva udruga u ovom dijelu Europe, a dio je međunarodnog udruženja FabLab organizacija, zasnovanog na ideji MIT-a.

Ciljevi udruge su promicanje digitalne fabrikacije kroz obrazovanje, znanstveno i umjetničko istraživanje i poduzetnički razvoj. Također se želi poticati kreativnost i stvaranje novih ideja, kroz uključivost lokalnih zajednica, njihov održivi razvoj, uz zaštitu okoliša i odgovorno upravljanje resursima poticanjem kružne ekonomije.

Djelatnosti udruge su:

  • planiranje rada, promocija, događanja i edukacija u području digitalne fabrikacije
  • informiranje javnosti o razvoju i primjeni digitalne fabrikacije u gospodarstvu
  • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad različitih dobnih i socijalnih grupa, od mladih, nezaposlenih do osoba sa smanjenom pokretljivošću, a sve u cilju njihove dodatne naobrazbe za potrebe samozapošljavanja ili zapošljavanja,
  • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
  • izdavanja digitalnih publikacija, digitalnih žurnala i stranica u cilju promocije digitalne fabrikacije
  • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Pored deklariranih djelatnosti, udruga svoje aktivnosti vodi kroz nekoliko misija:

Prvu predstavlja obrazovanje, svih kojima je potrebno i koji žele, od najmlađih, do onih koji u svojim zrelim godinama žele proširiti svoje znanje. Nema dobne granice, a naše aktivnosti prilagođene su određenim dobnim skupinama. Sve aktivnosti vezane za obrazovanje vodimo pod zajedničkim nazivom “Budi kreativan”, dok su sve aktivnosti koje se odnose na edukacijske institucije pod nazivom “Stvori u školi”.

Drugu predstavlja interes za probleme lokalne zajednice, odnosno svih onih kojima tehnologija može pomoći u životu. Od zahtjeva osoba s posebnim potrebama, do poslovnih rješenja koja su njima prilagođena. Od samog rada u udruzi i pomoći u realizaciji projekata, do realizacije pojedinih ideja za specifične potrebe pojedinaca predstavlja važnu aktivnost članova udruge. Sve aktivnosti vezane za lokalnu zajednicu vodimo pod zajedničkim nazivom “Pruži ruku”

Treću predstavlja razvijanje poduzetničkog načina razmišljanja, odnosno provjera ideja i njihovo dovođenje do prototipa ili proizvoda. Ideja predstavlja onu vrijednost koju suvremeno društvo vrednuje, ali tek kada je prepoznata. Uloga udruge je pomoći u ostvarivanju takvih ideja pojedinaca i grupa, a dodatnu vrijednost predstavlja i razmjena iskustava s drugim članovima različitih profesija. Sve aktivnosti objedinjene su pod nazivom “Djeluj lokalno, misli globalno”

Rad udruge je javan i udruga je otvorena svima zainteresiranima za zanimljivosti u ovom dinamičnom području za koje se očekuje da bi moglo imati utjecaj veći od Interneta, te za koje se pretpostavlja da predstavlja novu industrijsku revoluciju.

Sve dodatne informacije možete dobiti na info@fablab.hr ili na telefon 01/3755436.

U Zagrebu, 1.7.2013.

Predsjednik FabLab udruge
Mr.sc. Roberto Vdović, dia