projekti,  SCOPE

Održana prva fokus grupa projekta “Znanost spaja ljude”

U četvrtak, 18. veljače 2021. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je prva od planirane tri fokus grupe u okviru projekta Znanost spaja ljude (SCOPE), sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, a čiji je nositelj FabLab, udruga za promicanje digitalne fabrikacije.  

Ovo je prva aktivnost u nizu planiranih u projektu čiji je zajednički cilj stvaranje poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanju javnih politika u STEM području. 

Fokus grupu moderirala je dr.sc. Kristina Careva, stručnjakinja za participaciju, a okupljene sudionike na početku je pozdravio i dekan fakulteta, prof.dr.sc. Bojan Baletić. 

Članovi fokus grupe su: Krešimir Čanić (popularizator znanosti), Petar Čuček (voditelj edukacijskog programa Znanstveno edukacijskog centra Višnjan), Kristina Duvnjak (izvršna direktorica udruge Bioteka), Tanja Djaković (profesorica matematike i fizike, bivša pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja), Marko Košiček (stručni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković), Helena Matuša (zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije), Tina Marković (voditeljica Centra potpore u CARNET-u), Aleksandra Podrebarac (voditeljica Centra za mlade u Grabriku i volonterskog centra VolonterKA), Dunja Potočnik (viša znanstvena suradnica Instituta za društvena istraživanja), Marin Trošelj (suosnivač STEMI.Education i pokretač projekta Škola budućnosti), Roberto Vdović (predsjednik udruge FabLab, popularizator znanosti i znanstveni voditelj projekta) i Marijo Zrna (organizator komunikacije s javnošću i posjeta Tehničkog muzeja Nikola Tesla). 

Na prvoj fokus grupi raspravljalo se o ulozi slova “A” (art) u akronimu STEAM tj. o (ne)važnosti smještanja umjetnosti unutar STEM područja. Nadalje, govorilo se o ciljnim skupinama kojima je popularizacija znanosti namijenjena te različitim metodama popularizacije znanosti sukladno detektiranim ciljnim skupinama. Svi sudionici dali su izniman doprinos raspravi na čemu im zahvaljujemo!

U nastavku provedbe projekta održat će se još minimalno dvije fokus grupe. Svaku fokus grupu pratit će aktivnosti ispitivanja javnog mnijenja i anketna istraživanja te individualne i grupne rasprave, a sve u cilju postavljanja teza znanstvenih istraživanja. 

Najrelevantniji podaci na temelju kojih se mogu lobirati i zagovarati potrebe i nužne promjene u STEM području svakako su oni sa znanstvenom utemeljenošću te su, stoga, znanstvena istraživanja preduvjet za provedbu aktivnosti izrade smjernica za razvoj javnih politika te za provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka. 

Projekt “Znanost spaja ljude” provodit će se do kraja rujna 2023. godine, do kada će se uspostaviti tematska mreža u STEM području te donositeljima odluka predstaviti smjernice javnih politika za razvoj STEM područja u Hrvatskoj.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Fablab