DOIT Europe

DOIT je novi projekt na kojem FabLab surađuje. Od 1.10.2017. u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu koji je partner na projektu, započeo je novi projekt “DOIT | Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world – A European Initiative“. Projekt je financiran iz fonda Obzor 2020.

Više informacija o projektu možete pronaći na stranicama projekta DOIT, a informacije koje bi mogle biti zanimljive našim članovima, kao i široj javnosti ćemo prenositi i ovdje.