Znanost spaja ljude

Dana 28. listopada 2020. godine udruga FabLab, u funkciji nositelja projekta, potpisala je tripartitni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. 

Projekt „SCOPE“ financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, područja STEM kao pokretač društva“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Udruga FabLab projekt provodi u suradnji s renomiranim partnerima: Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institutom Ruđer Bošković, Astronomskim društvom Višnjan, Udrugom Profesor Baltazar, Udrugom za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih CARPE DIEM, Hrvatskim interdisciplinarnim društvom, Otvorenom računalnom radionicom „Svi smo protiv”, Udrugom ta popularizaciju tehničke kulture „Mehatronik”, Zadrugom ZEZ te Krapinsko-zagorskom županijom. 

Cilj projekta je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja u smislu jačanja kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva te zajedničkog djelovanja svih dionika u oblikovanju javnih politika u STEM području. 

Posljednji podaci jasno govore o nedostatku studenata u STEM programima te manjku stručnjaka u pojedinim STEM područjima. Na nacionalnoj razini potreba za djelovanjem u STEM području prepoznata je i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije gdje se navodi da su znanja i vještine koja proizlaze iz akronima STEM nužna za snalaženje u tehnološki ovisnom društvu – za kasnije djelovanje unutar znanstvenih istraživanja, tehnološkog razvoja i služe kao čvrst podloga za cjeloživotno učenje. 

Stoga su planirane aktivnosti ovog projekta jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članova u tematsku mrežu te provedba ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva. Nakon toga visokoobrazovne institucije provest će znanstvena istraživanja koja će služiti za izradu smjernica za razvoj javnih politika. Na kraju, provest će se analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija i strukturirani dijalozi s donositeljima odluka u cilju implementacije dobivenih rješenja u javne politike. 

Ukupna vrijednost projekta: 3.599.107,40 HRK 

Bespovratna sredstva: 3.599.107,40 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28.10.2020. –  28.10.2023.

Kontakt: scope@fablab.hr

Dodatne informacija možete pronaći na mrežnim stranicama projekta SCOPE.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Fablab

.