Resursi

Resursi udruge FabLab odnose se na opremu, ali prvenstveno zajednicu članova i korisnika udruge bez kojih ne bi bilo nikakvih aktivnosti. Na ovim stranicama možete pronaći informacije vezane uz resurse udruge FabLab, posebno opremu dostupnu u FabLabu.

Poseban je interes naših korisnika za 3D printere stoga ćemo između ostaloga podjeliti informacije te naša iskustva vezana za rad 3D printera.

Naš FabLab krenuo je na svoj put sa RepRap Prusom i2, kao razultatom RepRap projekta, profesora Adriana Bowyera, čiju ideju i rad snažno podupiremo.  Svakako pogledajte njegovo izlaganje sa PopTecha 2007.

Na osnovi RepRap ideje, ali s ciljem izrade najbržeg i najpreciznijeg printera, u jednom FabLabu u Nizozemskoj, postavljene su osnove Ultimaker 3D printera, s kojima smo uspostavili intenzivniju suradnju. Međutim, kroz naš rad proteklih godina, nadopunjavali smo opremu za različite potrebe, od 3D skenere, laserskog uređaja, CNC uređaja, SLA printera, rezača plastike, a možete pronaći i uređaje poput pegle, šivače mašine i ostalih uređaja koji su korisni u radionici. Osim navedenih uređaja, tu je čitav niz razvojne elektronike, bio i drugih senzora, i opreme za virtualnu i proširenu stvarnost, dronova, 360 kamera, a navedeni popis se stalno nadopunjuje uređajima koji nam mogu biti od koristi u svakodnevnom radu.