aktivnosti,  inicijative

Sudjelovanje na New European Bauhaus Festivalu

Sudjelovanje na New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together Festivalu nije prvo predstavljanje Adriatic GreenLab na EU razini! Nakon pilot aktivnosti na otoku Biševu 2019. godine, FabLab je bio pozvan predstaviti se među 12 projekata iz čitave Europe na 2. Festivalu uključivih građana u Bruxellesu u prosincu 2019. godine. Veselimo se ponovnoj prilici i nestrpljivo odbrojavamo dane 🙂