projekti,  VUK

U sklopu projekta VUK održali smo radionice s OŠ Grigor Vitez

Na Međunarodni dan izumitelja 9. studenog, s učenicima Osnovne škole Grigor Vitez iz Zagreba i njihovim nastavnicima edukacijskim rehabilitatorima proveli smo online radionice u sklopu projekta “Virtualna umjetnost i kultura”.

S učenicima smo izradili čašofone i panove frule, a za radionicu sviranja na voću koristili smo Makey Makey setove koji su odličan edukacijski alat za učenje o računalnim tehnologijama, tehnici, a u ovome slučaju – i o zvuku.

Do sada smo održali preko 20 radionica sa više od 250 učenika diljem Hrvatske! Pratite kalendar projektnih aktivnosti na našim stranicama. 

O radionici su pisali i na stranicama OŠ Grigor Vitez!

http://os-gviteza-zg.skole.hr/vijesti?news_hk=5406&news_id=1917&mshow=878&fbclid=IwAR0kParo1U4kRFOzouJAhf5qAz2spRXAjMmUHU8W80PrcKvEoWWWq3uGHnY#mod_news

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i provode ga nositeljska udruga HERMES i FabLab kao partner.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge HERMES.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr