projekti,  VUK

Početak projekta Virtualna umjetnost i kultura

Dana 24. ožujka 2021. godine udruga HERMES potpisala je tripartitni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom kulture i medija te Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, u okviru kojega udruga FabLab djeluje kao glavni partner i koordinator aktivnosti.

Projekt “Virtualna umjetnost i kultura” financira se u okviru natječaja “Umjetnost i kultura online” iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. 

Ukupna vrijednost projekta je 499.509,36 kuna, a cilj projekta jest doprinijeti povećanju sudjelovanja i aktivnog angažmana učenika osnovnih škola na području RH u interaktivnim kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Projektom će se razviti i provesti participativne radionice koje će povezivati povijest, umjetnost, znanost i stjecanje vještina korištenjem suvremene tehnologije. Aktivnim sudjelovanjem u radionicama učenici će razvijati kreativnost te biti (su)kreatori sadržaja dviju predstava. 

FabLab u okviru projekta djeluje kao koordinator projekta i online sadržaja. Više informacija o projektu saznajte ovdje, a za sve novosti redovno pratite objave na našoj internetskoj stranici te na društvenim mrežama.