projekti,  SCOPE

Započete aktivnosti konstituiranja fokus grupa na projektu “Znanost spaja ljude”

Nositelj projekta Znanost spaja ljude (eng. “SCOPE” – Science COnnecting PEople), udruga FabLab te projektni partneri započeli su početkom siječnja 2021. godine rad na aktivnostima provedbe ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva. 

Rad na projektnom elementu započeo je početkom siječnja radnim sastankom na Arhitektonskom fakultetu na kojem su sudjelovali predstavnici Arhitektonskog fakulteta, Instituta Ruđer Bošković i udruge FabLab. Sastanku se pridružila i dr.sc. Kristina Careva u ulozi stručnjakinje za participaciju. Dr. sc. Careva preuzela je ulogu pripreme i koordiniranja ukupno tri fokus grupe u kojima će se, uz ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, definirati teme istraživanja koja će se provoditi tijekom ovog, trogodišnjeg projekta. 

Drugom radnom sastanku, sredinom siječnja, nazočili su predstavnici akademske i istraživačke zajednice kako bi mogli dati svoj doprinos u definiranju provedbe ovog elementa. Dr.sc. Careva sudionicima je predložila dinamiku provedbe te projektne aktivnosti u okviru ovog elementa. 

Kako bi se definirali sudionici budućih fokus grupa po metodologiji četverostruke spirale (quadruple helix), osim akademske i istraživačke zajednice, u predlaganje članova fokus grupa uključili su se i predstavnici organizacija civilnog društva. Prva fokus grupa u sklopu ovog elementa planirana je u veljači 2021. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Fablab