3D printer,  aktivnosti,  događanja,  EU,  FabLabNet,  projekti

Radionica „Kreativnost kroz nove tehnologije“

U okviru Županijskog stručnog vijeća učitelja Tehničke kulture grada Zagreba u suradnji sa DPTKGZ, sudjelovali smo u organizaciji i izvođenju radionice „Kreativnost kroz nove tehnologije“ koja se provodi na temelju Plana i programa Agencije za odgoj i obrazovanje,  a koja se održavala 03.11.2017. na Arhitektonskom fakultetu, uz sudjelovanje više od 30 sudionika prema slijedećem programu:

  1. Priprema i izrada 3D modela u Tinkercadu i 3D ispis „Led svjetiljka“
  2. Lemljenje i izrada strujni krug za “Led svjetiljku”
  3. Upoznavanje sa novom tehnologijom „Vinil ispis“
  4. Osvrt na Europski tjedan stvaralaštva i inovacija (European makers week 25.09.- 01.10.2017.) Fab Lab Zagreb, te aktivnosti u projektu FabLabNet posjet Happylab u Beču i Scientific and Technical Information Centre – FabLab Slovensko u Bratislavi.

Predavači i organizatori:
Sanja Kovačević, prof.
Silvana Pešut Vitasović dipl. ing.
Doc. mr. sc. Roberto Vdović