Dostupan filament

Za članove udruge imamo raspoloživ filament za vaš 3D printer koji dostupan odmah, a sve ostalo se može naručiti.