aktivnosti,  EU

EU Obzor 2020 | Make-IT

Posebno nam je zadovoljstvo objaviti da je udruga FabLab, kao jedan od partnera nedavno potpisala ugovor  u okviru okvirnog programa EU Obzor 2020.  Nositelj projekta Make-IT je nizozemska TNO organizacija iz Hagua, a na projektu će surađivati preko 20 pojedinaca i sveukupno 9 partner institucija iz Nizozemske, Danske, Njemačke, Španjolske, Austrije, Estonije i nas iz Hrvatske.

Radi se o dvogodišnjem projektu koji započinje 1.1.2016., a više o projektu uskoro, nakon Kick-off sastanak koji će se održati početkom 2016. i na stranici o projektima udruge.