Pilot 3: Bridge to Education

Pilot 3: Bridge to Education

Pilot 3 aktivnosti FabLabNet projekta usmjerene su povezivanju sa obrazovanim sustavom. Naše aktivnosti su uključivale dvije osnovne škole: OŠ Lovro pl. Matačić i OŠ Borovje.

Posebnu smo suradnju ostvarili sa OŠ Borovje, njihovom ravnateljicom Brankom Štefok Bojadžija, nastavnicom tehničke kulture Silvane Pešut Vitasović, ali i svim nastavnicima škole koji su i do sada pokazali interes za naše aktivnosti.

U okviru aktivnosti, održano je nekoliko radionice u školi, kroz koje su nastavnici i učenici upoznati sa pojedinim alatima digitalne proizvodnje: 3D printerom, rezačem folija, 3D skenerom i drugima. Međutim, važnije od toga, upoznati su sa pojedinim pojmovima i postupcima, kao što su digitalizacija, vektorizacija, obrada vektorskim podataka, obrada rasterskih podataka, rad sa uređajima i sl.